de feitjes:

  • 6 april 2016 een raadgevend referendum(volksraadpleging) JA/NEE associatieverdrag EU en Oekraine, In juni 2005 is in Nederland voor het eerst in 200 jaar een landelijk raadplegend referendum gehouden over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.
  • VVD is naar eigen zeggen van de Mark Rutte principieel tegen referenda. Zie bovenstaande interview.
  • Mark Rutte gaat naar eigen zeggen JA stemmen gezien het referenda er nu is.
  • Informeer jezelf! Democratie is een groot goed maak er dan ook gebruik van.