ALV – Piratenpartij Leiden 19 juni 2021

 • Datum Digitale ALV19 juni 2021
 • Tijd: 19:00 – 19:45 ~ 20:00
 • Locatie mumble server: mumble.privacy4all.org port: 64738 channel: Board Meetings – 42
 • mumble downloaden: https://www.mumble.info/downloads/
 • Type ALV: verkiezing nieuw bestuur
 • Vacature: 3 bestuursleden uiterlijk op 18 juni om 18:00u wensen wij je kandidaatstelling  te hebben ontvangen.
 • Termijn indiening moties: uiterlijk 18 juni wensen wij alle moties te hebben ontvangen.

Agenda

 1. 19:00 registratie leden met stemrecht
 2. 19:10 Welkomstwoord en stand van zaken door huidige bestuursleden
 3. 19:15 Stemming nieuw bestuur, in geval dat er geen nieuwe kandidaten zijn voor de bestuursfunctie dan zal uit de aanwezigen een nieuw bestuur worden gekozen. Indien niemand beschikbaar is dan gaan we over tot het opheffen van de vereniging omdat het huidig bestuur niet meer beschikbaar is voor een nieuwe termijn.
 4. 19:30 Moties behandeling of bij geen nieuw bestuur bespreking opheffing van deze vereniging.
 5. 19:40 Rondvraag
 6. 19:45 Afronding

Vacature bestuur voor alv 19 juni 2021

Piratenpartij Leiden is voor de aanstaande ALV van 19 juni op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden.

Let op het gaat hier om een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, dus als je bestuurslid wenst te worden moet je rekening houden met de WBTR en de extra risico’s voor jou persoonlijk als je deze positie wenst te vervullen.

Wil jij je beschikbaar stellen als bestuurslid meld je dan nu aan via [email protected]. Uiterlijk op 18 juni wensen wij je kandidaatstelling  te hebben ontvangen.

Indien er geen nieuwe bestuursleden worden gevonden dan zal het huidige bestuur genoodzaakt zijn de huidige vereniging op te heffen.

Stand van zaken:

 • We hebben geen geld kas, eventuele noodzakelijke verplichtingen zoals huren van besprekingsruimte waren in het verleden altijd door een bestuurder persoonlijk bekostigd.
 • Er zijn geen financiële verplichtingen aangegaan met derden door deze rechtspersoon.
 • Leden administratie is op papier, een nieuwe bestuurder krijgt deze in een map mee.