de feitjes:

  • 6 april 2016 een raadgevend referendum(volksraadpleging) JA/NEE associatieverdrag EU en Oekraine, In juni 2005 is in Nederland voor het eerst in 200 jaar een landelijk raadplegend referendum gehouden over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.
  • VVD is naar eigen zeggen van de Mark Rutte principieel tegen referenda. Zie bovenstaande interview.
  • Mark Rutte gaat naar eigen zeggen JA stemmen gezien het referenda er nu is.
  • Informeer jezelf! Democratie is een groot goed maak er dan ook gebruik van.

In verband met vragen over de veiligheid van de lidmaatschap gegevens

Beste leden van de vereniging Piratenpartij Leiden, het bestuur kan echt met zekerheid melden dat na “hack” van afgelopen zondag in het netwerk van de landelijke afdeling Piratenpartij Nederland geen lidmaatschap gegevens van de afdeling Leiden zijn buitgemaakt.

Wij voeren net zoals onze zuster afdeling in Den Haag een papieren administratie om zo het risico te minimaliseren en de integriteit van de administratie bij een bestuurswisseling te garanderen.